Торове

Атоник

50 мл - 3,80 лв

Растежен стимулатор
Течност съдържаща 0,3% натриев  пара-нитро фенолат, 0,2% натриев орто-нитро фенолат и 0,1% натриев 5 нитро гваякол.
                               
Механизъм на действие:
Атоник стимулира растежа, цъфтежа, увеличава броя на завръзите и ускорява узряването.
 
Употреба:
Като растежен стимулатор, Атоник се прилага в различни фази на развитие на растенията чрез пулверизация на воден разтвор или добавка към работните разтвори от фунгициди и инсектициди.

Приложение:

Домати 0,05%
Първо третиране – преди разтваряне на първа китка.  Следващи третирания – през 10 дни

Пипер 0,05% Приложен еднократно във фаза "начало на завръза”    

Лук за семепроизводство 0,05%
Еднократно при развитие на цветоносното стебло, преди разкъсване ципата на съцветието.

Мента 50 мл/дка Еднократно във фаза "усилен растеж”

Торове

YaraMila Complex

12:11:18:2,7МgO
1 кг - 5,00 лв

Неорганичен, гранулиран сложен тор с микроелементи

СЪДЪРЖАНИЕ
Aзот/N/  12%
Нитратен азот  7%
Амониев азот 5%
Фосфор /Р/ 11%
Раэтворим във воден р-р на амониев цитрат  11%
Раnворим във вода 7,7%
Калий /К/ (К20) 18%
Разтворим вьв вода 18%
Магнезий (MgO) 2.7%
Сяра (SОЗ)- 20%
Бор (В) 0.015%
Желязо (Fe) 0.2%
Манган IMn) 0.02 %
Цинк (Zn) 0.02 %

Приложение: За nочвено nриложение -  20-50 гр/м2, в зависимост от културата. Може да се nрилага и без заораване в nочвата. За саксийно отглеждани, декоративни рaстения 1.0 гр/л почва, плодни 1.0 - 1.2 гр/л почва. Прилага се 1-2 пъти месечно.

Торове

Кристалон бял

13:5:26:3
200 гр - 2,40 лв

АЗОТ(N) 17.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 6.0%
НИТРАТЕН АЗОТ 7.0%
ФОСФОР (P2O5) 5.0%
КАЛИЙ (K2O) 26.0%
МАГНЕЗИЙ (MgO) 3.0%
СЯРА (SO3) 22.0%

Приложение: Съотношението на азот и калий в тази формула е 1:2, което го nрави nодходящ за калиеволюбиви растения и площи, бедни на калий. Това е стандартна формула за фазата на цъфтеж nри цветята, а nри овощните куптури и зеленчуците - за nериода на формиране на завръзите. Прилага се nри ДОМАТИ, КАРТОФИ, ТИКВИЧКИ, КРАСТАВИЦИ, ЯГОДИ, ОВОЩНИ, ЦВЕТЯ и др. Смесим с повечето пестициди.
Торове
Торове

Кристалон жълт

13:40:13
200 гр - 2,30 лв
1 кг - 6,00 лв

АЗОТ (N) 13.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 8.6%
НИТРАТЕН АЗОТ 4.4%
ФОСФОР (P2O5) 40.0%
КАЛИЙ (K2O) 3.0%

Приложение: Формула с високо съдържание на фосфор, лесно усвоим при вегетационния растеж. Подходящ за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията. Прилага се nри ДОМАТИ, ПЪПЕШИ, ТИКВИЧКИ, МАРУЛИ, ЦВЕТЯ- след разсаждане. Смесим с повечето пестициди.

Торове

Кристалон оранжев

6:12:36:3
200 гр - 2,40 лв

АЗОТ (N) 6.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 4.5%
НИТРАТЕН АЗОТ 1.5%
ФОСФОР (P2O5) 12.0%
КАЛИЙ (K2O) 36.0%
МАГНЕЗИЙ (MgO) 3.0%
СЯРА (SO3) 20.0%

Приложение: Съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване и при зреене, а за цветните култури - преди цъфтежа. В комбинация с Калцинит е пригоден за торене във всички фази от развитието на културите. Смесим с повечето пестициди.


Торове

Кристалон червен

12:12:36:1
200 гр - 2,40 лв

АЗОТ (N) 12.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 10.1%
НИТРАТЕН АЗОТ 1.9%
ФОСФОР (P2O5) 12.0%
КАЛИЙ (K2O) 36.0%
МАГНЕЗИЙ (MgO) 1.0%
СЯРА (SO3) 2.5%

Приложение: Отличава се с повишеното съдържание на фосфор и азот. Предназначен е за приложение върху леки, бедни на калий почви във фаза наедряване и зреене на плодовете и за култури за рязан цвят във фаза бутонизация и начало на цъфтеж. Смесим с повечето пестициди. Смесим с повечето пестициди.

Торове

Кристалон син

17:6:18:2
200 гр - 2,20 лв
1 кг - 5,70 лв

АЗОТ 17,0%
НИТРАТЕН АЗОТ 8,0%
АМОНИЕВ АЗОТ 9,0%
ФОСФОР (Р2О5) 6,0%
КАЛИЙ 18,0%
МАГНЕЗИЙ 2,0%

Приложение: Универсална форма, nодходяща за торене на всички култури във фаза вегетация. Прилага се при ДОМАТИ, ПЪПЕШИ, ТИКВИЧКИ, МАРУЛИ, ЦВЕТЯ - след разсаждане.
ФЕРТИГАЦИЯ - прилага се в количество 1-2 г/л или торова норма 5-7 кг/дка през 10-15 дни. Смесим с повечето пестициди.

Торове

Кристалон лазур

20:5:10:2
200 гр - 2,00 лв

АЗОТ (N) 20.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 12.1%
НИТРАТЕН АЗОТ 7.9%
ФОСФОР (P2O5) 5.0%
КАЛИЙ (K2O) 10.0%
МАГНЕЗИЙ (MgO) 2.0%

Приложение: Стандартна формулация за подобряване на вегетативния растеж и плодообразуване при овощни дървета, ягодоплодни, зеленчуци, саксийни цветя, за рязан цвят и декоративни растения. Смесим с повечето пестициди.

Торове
Торове

Кристалон специален

18:18:18:3
200 гр - 2,20 лв
1 кг - 5,50 лв

АЗОТ (N) 18.0%
АМОНИЕВ АЗОТ 3.3%
АМИДЕН АЗОТ 9.8%
НИТРАТЕН АЗОТ 4.9%
ФОСФОР (P2O5) 18.0%
КАЛИЙ (K2O) 18.0%
МАГНЕЗИЙ (MgO) 3.0%
СЯРА (SO3) 5.0%

Приложение: Поради съдържанието на амиден азот и добре балансиран хранителен състав е подходящ за приложение във всички фази от развитието на културите. Смесим с повечето пестициди.

Торове

Доматин

5 гр - 2,40 лв

Общ азот (N)  5.1%
Органичен азот (N)  0,9%
Общо органична материя  13,0%
Свободни амино-киселини  5,6%
Фосфор (P2O5)  24.0%
Молибден (Mo)  3,0%

Приложение: 
-тиквички - 2,5-5,0г/10л вода листно при първи цветове, повторно след 15 дни;
-дини, пъпеши - 5,0-6,0г/10л вода в начало на цъфтеж;
-домати, пипер- 5,0-6,0г/10л вода в начало на цъфтеж;
-патладжан - 5,0-6,0г/10л вода в начало на цъфтеж;
-фасул – 4,5-5,0г/10л вода.

Употреба: Прилага се при залагане на плодовете на плодните зеленчуци. Третирането с доматин има за цел да увеличи броя на цветовете и количеството на полена. Специфичните добавки привличат полинаторите и се повишава качеството на опрашване и плодообразуването.
Торове

Тензо коктейл

100 гр - 5,20 лв

СЪСТАВ:
Бор (B) 0.52
Калций (Ca –EDTA) 2.57
Мед (Cu - EDTA) 0.53
Желязо (Fe - EDTA) 2.10
Желязо (Fe - DTPA) 1.74
Манган (Mn- EDTA) 2.57
Молибден (Mo) 0.13
Цинк (Zn-EDTA) 0.53

Приложение: Универсална комбинация от микроелементи, подходяща за всички видове култури, във всички фази на тяхното развитие. Смесим с всички водоразтворими торове. Листно приложение  0,2-0,3% разтвор. За предпосевно третиране на семената 100-200 г/тон семена. Третираните семена имат по-добра устойчивост на неблагоприятни условия, особено в ранните фази на развитие. Фертигация- в зависимост от схемата за торене.

Торове

Тензо желязо

100 гр. - 5,20 лв

СЪСТАВ: Желязо (Fe-EDDHMA) - 6%
Приложение: За лечение на желязна хлороза Тензо - желязо може да се използва както за пръскане на растенията, така и за почвено третиране.
Листно третиране:
2-3 пръскания на растенията през две седмици с 0,2-0,3% разтвор рано сутрин, привечер или в хладно, облачно време.
Почвено третиране:
Лози и млади дървета – 30-50 гр на растение
Възрастни растения – 50-150 гр. на дърво. Когато са заболели единични дървета, Тензо - желязо се внася в предварително изкопани 4-5 ямки под периферията на короната. При масаво заболяване Тензо - желязо може да се внася в бразди.
Ягодоплодни - 150 гр/ 100 м2 
Цветя за рязан цвят – 2- 4 гр/ м2
Благоприятен период за почвено внасяне на Тензо - желязо:февруари-март.
Торове

Нутри-алгафид

10 мл - 0,70 лв

Органичен тор за по-добър старт и развити корени. Използва се в активна вегетация 2-4 пъти на сезон. Подходящ за третиране на разсади, преди и след разсаждане 2-4 пъти на сезон. Съдържа N-5%, P2O5- 15%, K2O-4%, PGR/растежни/ ензими, аминокиселини >1%, органични вещества > 15%.

Торове

Софтгард

10 мл - 0,70 лв


Биотор, увеличаващ устойчивостта на болести и нематоди. Използва се в активна вегетация 3-4 пъти преди и след цъфтеж при овощни и лозя; подходящ за третиране на разсади, преди и след разсаждане 3-4 пъти за зеленчуци. Съдържа N-5%,P2O5-4%, K2O-3%, Cu/хелатен/>2%Zn/хелатен/>1%, хитозан>2.6%, ОМ(органични вещества) >5%

Торове

Лебозол аминозол 100 мл

Органичeн азотен тор произведен от странични животински продукти от материал категория 3

Състав: 9 % органично свързан Азот (111 гр/л N)
Плътност: 1,23 kg/l
pH-стойност: 5 - 7
Цвят: кафяв

Ролята на аминокиселините:аминокиселините са изграждащия материал на белтъка,въглехидратите,хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата.Така растениетото получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот,въглероден двуокис,вода), но и директно цялостен изграждащ материал.По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации.Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените.Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита.Аминокиселините имат също специфична миризма,която се избягва от дивите животни и гризачите.

Употреба:

КултураЦелПрепоръка
При всички културинамаляване на стреса0,2 - 0,3 л/дкa при стрес. Многократната употреба на малки дози повишава ефективността.
"
подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита150 - 300 мл на 100 л вода при пръскане с препарати за растителна защита
"
третираните култури се избягват от диви животни и гризачи200 мл/дка 2 - 3 дни преди пръскане да се разтвори с 2 л вода при необходимост
 Ягода, зеленчуци ( Плодни зеленчуци Зелеви,листни и лукови зеленчуци Аспержи, кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци)образуване на корени, нарастване, начално развитиеПотапяне на растенията в 1% разтвор или съответно леко поливане с 0,5 - 1 л/дка преди разсаждане или 7 - 10 дена след насаждането
 Ягода Храстовидни плодовевръзване на плодове, качество2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от началото на цъфтежа до брането
 Ягодакачество на размножителните насаждения: 
здрави растения, образуване на отводи
2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка 14 и 7 дни преди брането
 Семкови плодовезавръз на плодове, за големина и цвят на плода, намаляване на ръждата2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка при ябълката: червена пъпка и стадия на пълнене на плода; круша: преди и след цъфтежа
"
подобряване на ефективността и поносимостта на пръскането с калциев хлорид0,1 - 0,2 л/дка пре пръскане с калциев хлорид
 Семкови плодове Костилкови плодове Ягода Храстовидни плодове Десертно грозденатрупване на хранителни резерви, регенериране, студоустойчивост, качество на цвета2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка след брането
 Костилкови плодовезавръз на плодове, растеж на плода, по-малко шарка3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от цъфтежа в интервал през 8 дни
"
срещу симптоми на шарка по листата и плода3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка (без препарати за растителна защита) от цъфтежа в интервал през 30 дни
 Винено гроздеравномерно развитие, хомогенна зрялост4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка след раззеленяването, при пълния цъфтеж, при повторния цъфтеж, при оформяне на гроздовете
 Житни културидобив, жизненост0,2 - 0,3 л/дка към края на братенето
 Картофипо-бързо възстановяване на шумата след сваляне на фолиото при ранните картофи0,2 - 0,3 л/дка при първото мероприятие с препарати за растителна защита след сваляне на фолиото
 Захарно цвекло РапицаЦаревица Картофи, зеленчуци ( Плодни зеленчуциЗелеви,листни и лукови зеленчуци Аспержи, кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци)подобряване на ефективността и поносимостта на пръскането с хербициди след поникване, добив0,1 -0,2 л/дка към хербицидите след покълнване, особено при екстремни агрометеорологични условия
 Слънчогледподобряване на ефективността и поносимостта на пръскането с хербициди след поникване, добив0,1 -0,2 л/дка към хербицидите след покълнване, особено при екстремни агрометеорологични условия
 Декоративни растениякачество на листата, растежмногократна употреба с 1-3 ml на 1 л вода (0,2 - 0,3 л/дка) по време на периода на вегетация
 Разсадникобразуване на корени, растеж, прирастпотапяне на изходния основен материал в разтвор от 1% или алтернативно поливане с 1%-ен разтвор (3 - 4 л/кв. м) при засаждането
 Тютюнобразуване на корени, нарастване, начално развитиепотапяне на таблите с разсада в разтвор от 1 % или неоформените растения се ръсят с 0,3%-ен разтвор съответно се поливатс 1л/дка преди разсаждането съответно 7 - 10 дена след садене
Торове

Амониев нитрат (Амониева селитра)

NH4NO3
NPK 34,4:0:0
1 кг - 1,70 лв

Торове

Амониев сулфат

(NH4)2SO4
NPK 21:0:0
1 кг - 6,00 лв


Торове

Железен сулфат (Зелен камък)

FeSO4.7H2O
Fe 19%
1 кг - 2,70 лв

Торове

Калиев дихидрогенфосфат

KH2PO4
NPK 0:22:28
1 кг - 13,20 лв
500 гр - 7,00 лв


Торове

Калиев нитрат

KNO3
NPK 13,9:0:38,6
1 кг- 4,80 лв


Торове

Калиев сулфат

K2SO4
NPK 0:0:41
1 кг - 2,00 лв


Торове

Карбамид (Уреа)

CH4N2O
NPK 46,6:0:0
1 кг - 3,00 лв


Торове

Магнезиев сулфат

MgSO4.7H2O
Mg 10%
1 кг - 5,40 лв

Торове

Манганов сулфат

MnSO4.H2O
Mn 25.5%
500 гр - 4,80 лв


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg