ХИМ-СПЕКТЪР ООД е частна фирма, основана през 1992 г. 

Предмета ни на дейност е търговия с технически химикали,  лабораторни реактиви, лабораторна стъклария, лабораторни пластмасови изделия, филтърни хартии,термометри, ареометри и различни видове лабораторни прибори и консумативи.

 В желанието си да задоволим по-пълно нуждите на нашите клиенти, разширихме асортимента си и с продукти насочени към грижата за растенията - торове, растежни стимулатири, отровни примамки срещу някои вредители.

Ново - Атоник
50 мл - 3,40 лв

Растежен стимулатор
Течност съдържаща 0,3% натриев пара-нитро фенолат, 0,2% натриев орто-нитро фенолат и 0,1% натриев 5 нитро гваякол
                               
Механизъм на действие:
Атоник стимулира растежа, цъфтежа, увеличава броя на завръзите и ускорява узряването.
 
Употреба:
Като растежен стимулатор, Атоник се прилага в различни фази на развитие на растенията чрез пулверизация на воден разтвор или добавка към работните разтвори от фунгициди и инсектициди.
НОВО! YaraMila Compleх
ТОРОВЕ ХИМ-СПЕКТЪР ООД
12:11:18:2,7МgO
1 кг - 5,00 лв

Неорганичен, гранулиран сложен тор с микроелементи

СЪДЪРЖАНИЕ
Aзот/N/  12%
Нитратен азот  7%
Амониев азот 5%
Фосфор /Р/ 11%
Раэтворим във воден р-р на амониев цитрат  11%
Раnворим във вода 7,7%
Калий /К/ (К20) 18%
Разтворим вьв вода 18%
Магнезий (MgO) 2.7%
Сяра (SОЗ)- 20%
Бор (В) 0.015%
Желязо (Fe) 0.2%
Манган IMn) 0.02 %
Цинк (Zn) 0.02 %

Приложение: За nочвено nриложение -  20-50 гр/м2, в зависимост от културата. Може да се nрилага и без заораване в nочвата. За саксийно отглеждани, декоративни рaстения 1.0 гр/л почва, плодни 1.0 - 1.2 гр/л почва. Прилага се 1-2 пъти месечно.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg